15.02.2008, Miroslav Krieg

Sportovní příprava, výchovně vzdělávací proces a režim dne hráče v SCM

Sportovní příprava, výchovně vzdělávací proces a režim dne hráče v SCMPřinášíme vám zajímavé odborné pojednání vedoucího SCM FC Vysočina pana Miroslava Kriega týkající se nejen o výše uvedeném tématu.

Sportovní příprava hráčů v SCM je nedílnou součástí výchovně - vzdělávacího procesu. Z toho vyplývá, že prioritní hledisko práce se sportovně talentovanou mládeží by mělo vycházet z plnění školních povinností a nadstavbovou částí by měla být sportovní příprava v SCM. Dost často se však setkáváme, že tento názor sice málokdo popírá, ale mnoho trenérů, rodičů se již méně tímto principem řídí.

 
 Příčinou je většinou aktuální výkonnostní hledisko hráče, význam talentu je příliš nadhodnocen a je často spojován s vidinou ekonomických zisků, možností dosáhnout úrovně a výhod vrcholového fotbalu, ale i iluze s tím spojené. Často tento stav ještě prohlubují manažeři svými sliby a „přetahováním“ hráčů mezi sebou samými nebo jednotlivými kluby. Není pak divu, že jak rodiče, tak hráči mají velmi zkreslené představy o sportovní přípravě zaměřené na vrcholový sport mládeže, kterou si mnohdy zaměňují s továrnou na výrobu úspěšných fotbalistů. Proto se občas stává, že se tolerují prohřešky mladých hráčů v prospěchu i chování a snižuje se důslednost ve výchovném působení na nezformovanou osobnost hráče jenom proto, že hráč vykazuje vyšší míru nadání a sportovního talentu. Nepopírám, že tržní hodnoty hráčů a byznys z prodeje jsou v současné době prioritou sportovní činnosti a samotná podstata výchovy nadprůměrných talentovaných hráčů je významnou součástí ekonomické bilance celého klubu. Na tom by nebylo nic špatného. Problém nastává, pokud náš pohled bude pouze jednostranný a nebude respektovat i jiné hodnoty, než- li finanční.

Myslím si, že jedním ze způsobů, jak lze tyto 2 složky (školní a sportovní) sladit, spočívá v systematičtější péči a zájmu klubů, o další tedy mimosportovní činnost dětí ve vztahu k organizaci a naplnění denního režimu v SCM. Jako jedna z cest se ukazuje zřizování vlastních fotbalových internátních zařízení, kde mohou kluby lépe působit a ovlivňovat nejen sportovní, ale i morálně - volné a charakterové vlastnosti hráčů, tedy více dbát na výchovnou a vzdělávací složku formování mladého hráče. U problémových jedinců je toto snad jediná cesta, jak je „zachránit“ před pádem do sportovní podprůměrnosti či beznaděje významnějšího společenského uplatnění. Internátní zařízení umožňují zabezpečení výchovné i kontrolní činnosti, cílené působení na jednotlivce a to nejen po dobu trvání tréninkové jednotky nebo zápasu. Režim dne hráče je snáze kontrolovatelný, ubývá problémů plynoucích z nedostatečného zájmu o dítě a mnohým se dá i předejít. V tomto směru shledávám významný impuls a směr, jakým způsobem lze zkvalitnit sportovní přípravu i celý výchovně- vzdělávací systém, do kterého se mladý sportovec dostává. Anonymní pobyty a působení žáků- sportovců na odloučených ubytovacích zařízeních poskytují zcela jiné možnosti, než- li vlastní fotbalový internát:

- vlastní vychovatelé mnohdy zároveň i trenéři nebo učitelé spjatí s problematikou daného sportovního odvětví
- možnosti doplňkové organizované činnosti (trávení volného času mezi vrstevníky podobných zájmů)
- možnosti individuálního zdokonalování a odstraňování vlastních motorických nedostatků

Podobnost režimu dne v takovýchto zařízeních s tím, co nabízejí tréninkové kempy nebo zimní či letní soustředění, není čistě náhodná a má své výhody i význam. Zjednodušeně lze říci, že se hráč vlastně nachází od pondělí do pátku na 5- ti denním soustředění, kde je mu přesně organizován režim dne a nejen organizován, ale i kontrolován. Z tohoto pohledu je pravděpodobnost účinnosti celé sportovní přípravy v rámci výchovně- vzdělávacího procesu podstatně vyšší, jelikož lze eliminovat mnoho negativních vlivů, které působí na hráče v adolescentním období.

Vlastní provoz internátního zařízení ve fotbalovém klubu sice není levnou záležitostí. Non-stop provoz 24 hodin denně vyžaduje plánovité vytížení 3 - 4 vychovatelů a celkové provozní náklady v případě FC VYSOČINA JIHLAVA se pohybují okolo 1 mil. Kč. Z hlediska budoucnosti, ekonomické prosperity a především efektivity výchovy talentovaných fotbalistů, je však tato investice zcela určitě rentabilní.

Obrovskou výhodou vlastního internátního zařízení je především možnost ubytování hráčů z větších vzdáleností o víkendových dnech (zápasová činnost), možnost konání krátkodobých soustředění během školních prázdnin a svátků a to zejména v období, kdy není možné přerušit sportovní přípravu nebo zápasovou činnost.

Jako příklad uvádím standardní režim dne hráče SCM FC VYSOČINA JIHLAVA, který je ubytován v klubovém zařízení Domově mládeže výše jmenovaného klubu:

7:00 budíček
7:00 - 7:30 snídaně na Domově mládeže (k dispozici je plně vybavená kuchyně včetně zázemí)
7:30 odchod do školy
8:00 kontrola odchodu všech ubytovaných vychovatelem (v případě nemoci, či jiných událostí vyžadujících pobyt hráče na Domově mládeže je okamžitě informován vedoucí SCM)
08:00 - 09:30 1 x týdně – dopolední tréninková jednotka
- tréninková jednotka začíná v 8:00 hod, aby hráč co nejméně zameškával školu
- v jednotlivých týdnech se pravidelně střídá Út- St- Čt, aby hráč nechyběl na stále stejné předměty
12:00 - 13:00 oběd v rámci školního stravovacího zařízení
13:30 - 15:00 příchod hráče na internát (hlásí se u vychovatele)
16:00 - 17:30 odpolední tréninková jednotka
18:00 - 18:30 večeře buď na Domově mládeže nebo v rámci školního stravovacího zařízení
19:00 - 20:00 - 2 x týdně zpravidla Út a Čt - regenerační procedury v zařízení Vodní ráj (sauna, horká pára, podvodní masáže, vířivky, relaxační procedury)
- každé Po v týdnu probíhají přímo ve sportovním zařízení Domova mládeže kompenzační cvičení na odstranění svalových dysbalancí pod vedením lektorky
- individuální zdokonalování a odstraňování individuálních nedostatků hráče (k dispozici je posilovna včetně základního vybavení pro zdokonalování obratnosti a rozvoje silových schopností)
20:00 kontrola příchodu hráčů vychovatelem
20:00 - 21:00 příprava na školu (k dispozici jsou 3 PC včetně internetu)
21:00 - 22:00 osobní volno (TV, DVD, PC, společenské hry, kulečník, stolní tenis atd.)
22:00 večerka

- Všechny příchody i odchody hráčů jsou kontrolovány a evidovány vychovatelem, který v případě jakýchkoliv závad neprodleně informuje vedoucího trenéra SCM nebo šéftrenéra mládeže a ten trenéry jednotlivých družstev.

- Obdobná spolupráce je i mezi třídními učiteli středních škol, která je intenzivnější především u problémových žáků. V případě závažnějších problémů jsou okamžitě informováni i rodiče a manažer hráče.

- Dle uvážení vychovatele (plnění školních i sportovních povinností) ve spolupráci s trenérem, vedoucím SCM a šéftrenérem mládeže jsou hráčům povolovány 1 x týdně vycházky, zpravidla 3. den v týdnu od 18, 30- 20, 30 hod.

- Tento ubytovací režim platí pro všechny hráče, kteří nedovršili plnoletost, tedy 18. rok věku.

- Hráči SCM starší 18- ti let jsou ubytováni rovněž na Domově mládeže FC VYSOČINA JIHLAVA v bytových prostorech pro tento účel zřízených. Ubytovací režim je volnější, průběžně kontrolován vedoucím trenérem SCM a šéftrenérem mládeže.

V blízké budoucnosti lze asi těžko předpokládat vyšší konkurenceschopnost v podmínkách pro sportovní přípravu sportovně talentované mládeže tak, jak je tomu například ve špičkových klubech zemí západní Evropy. Rozdíl bude zřejmě především v efektivitě práce. Na druhé straně se domnívám, že reálně můžeme být schopni vytvářet konkurenční prostředí pouze tehdy, pokud budeme zkvalitňovat sportovní přípravu mládeže a to nejen v rámci kvality či kvantity tréninkových jednotek…. Jednou z cest je zcela určitě i zájem o výchovu mladých fotbalistů nejen po dobu tréninkové jednotky nebo zápasu, ale i v rámci dlouhodobého režimu dne…. Tedy více se zaměřit i na složky, které sportovní přípravu a výkonnost hráče významně ovlivňují a z pohledu vlastní sportovní přípravy nejsou vnímány tak důsledně jako vlastní tréninkový proces:

- trávení volného času hráčů
- odstraňování individuálních nedostatků
- životospráva a stravovací návyky
- regenerace
- kompenzační cvičení
- plnění školních povinností (prospěch a chování)

Ze zkušenosti fungování Domova mládeže FC VYSOČINA JIHLAVA mohu myslím potvrdit, že hráči dlouhodobě ubytovaní v klubovém internátním zařízení s pravidelným režimem a důslednou kontrolou, jsou zpravidla odolnější, právě proto, že mnohdy nemají příliš možností volby a musí významně ubrat ze svého osobního pohodlí a volna!Větší vzdálenost od místa trvalého bydliště je nutí k větší samostatnosti, méně se spoléhají na rodiče, snáze se vyrovnávají s problémy a potížemi, samostatně je řeší. Nemusím snad zdůrazňovat, že z hlediska perspektivy, úspěchu, hráčské kvality a ochoty investic je v současnosti především poptávka po odolných typech hráčů. Tím se hráč nerodí, ale je vychováván!

Miroslav Krieg
vedoucí SCM FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

 
Aktuálně

Hráčem FCV za měsíc květen jste zvolili Jana Fortelného

Tradiční anketa FC Vysočina o „Hráče měsíce“ nehlásí žádnou změnu ani po koronavirové pauze. V posledních čtyřech hlasováních zvítězil hned třikrát jednadvacetiletý středopolař a člen kádru české reprezentace U20 Jan Fortelný. Aktuálně ovládl hlasování za květen, do nějž jsme zahrnuli i jeden ligový duel odehraný v březnu. Celý článek

 
Servis
V tento den před lety
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2020 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu